Evolucija spleta – Zgodovina in razvoj

Evolucija spleta – Zgodovina in razvoj

Spletni razvoj vsebuje kombinacijo različnih znanj, tehnik in področja znanja v zvezi z izdelavo in vzdrževanjem spletnih strani. Črpa iz območij kot so uporabnost, funkcionalnost, komuniciranje, grafično oblikovanje, programiranje, upravljanje z vsebinami, optimizacija iskalnikov. Ti procesi se običajno izvajajo z različnimi ljudmi v razvojni ekipi, kjer je vsak od njih specializiran na enem področju procesa. Oblikovanje je običajno usmerjeno na prednji del spletne strani, ki ga uporabniki dobijo za prikaz oziroma interakcijo. Od članov ekipe se vedno pričakuje, da upoštevajo smernice kakovosti in določenih standardov.

Zgodovina

historic-map-article
Zgodovina spletnega oblikovanja je dokaj kratka v primerjavi z drugimi področji kot so umetnost ali naravoslovje. Vendar pa je postalo globoko zakoreninjeno v naši družbi in vsakodnevnih dejavnostih in splet kot ga poznamo danes ne bi bil mogoč brez vpliva, ki ga je doprineslo spletno oblikovanje.

Začetek spleta in oblikovanja

Tim Berners Lee je začel prvi projekt, ki je privedel do spletnega oblikovanja leta 1989. Ta projekt je vodil k rojstvu svetovnega spleta, ki se je začelo v dneh od leta 1991 do 1993. Sprva je bil internet samo v tekstovni obliki in slike so za ljudi v tistem času precej presegale okvire predstavljivega. V tem času še ni bilo metode s katero bi lahko dodajali elemente kot so grafika in multimedija.

Spletni brskalnik Mosaic je bil prvi brskalnik s podporo slik in besedila na spletni strani. Da bi se zagotovila združljivost in univerzalnost interneta v smislu spletnega oblikovanja je bil leta 1994 ustanovljen WWW konzorcij, danes popularno znan kot W3C. Tudi v trenutku ko berete ta članek, je W3C pristojen organ za določanje spletnih standardov. Netscape Communications, podjetje ustanovljeno leta 1994 je postalo prvo, ki je začelo razmišljati zunaj polja omejenosti. Z brskalnikom Netscape so ustvarili svoje oznake za spletne strani, neupoštevajoč standardnepostopke. Te oznake se lahko opravljale tudi funkcije kot so spreminjanje barv in oblikovanje besedila.

To je bil začetek “brskalniških vojn” od leta 1996 do 1999. Microsoft in Netscape, ki sta bila glavna igralca v tem času, sta bila bitko za dominantnost svojega spletnega brskalnika. To tekmovanje je privedlo do uvedbe številnih novih tehnologij na področju spletnega oblikovanja. Te so vključevale CSS, kar je izboljšalo videz strani, JavaScript, ki je dodala programsko funkcionalnost spletnim stranem in dinamični HTML. Lahko bi rekli, da brskalniške vojne pomagale usmerjati rast spletnega oblikovanja in tudi ripeljale do novih inovacij.

Evolucija spletnega oblikovanja

evolution-articlePrvi spletni brskalnik Microsofta je izšel leta 1996. Ta je imel svoje označevalne oznake in vgrajene funkcije. Prav tako je bil prvi brskalnik s podporo CSS, čeprav v tem času ni bil znano pod tem imenom in je bil zelo težek za uporabo. Začele so se uporabljati tabele za postavitev vsebin spletnih strani in oblikovalci so dobremu izgledu začenjali namenjati več pozornosti. Vendar pa so bile možnosti oblikovanja boleče omejena s starejšo različico html. Leta 1996 je W3C uvedel CSS za pomoč pri predstavitvi spletne strani. S tem ukrepom se je dostopnost spletnih strani in uporabniško izkušnja močno izboljšala.

Konec vojne brskalnikov

browser-wars-articleLeta 1998 je izvirna koda Netscape-a postala dosegljiva odprtokodni skupnosti. To je širši publiki omogočilo, da lahko pregledajo celotno kodo in jo pomagajo izboljševati. Projekt Web Standards Project (projekt standardizacije interneta), znan tudi kot WWW, je nastal v želji po zagotovitvi skladnosti brskalnikov, ki so nastali kot izpeljanke prej omenjene kode. Tega so se lotili s pomočjo ti. acid testov (kislinskih testov). Ti so bili prvotno zasnovani le za standarda html in CSS. Microsoft je leta 2000 izdal različico Internet Explorerja, ki je kot prvi brskalnik podpiral html verzije 4.01 in css1. To je dvignilo kriterije za skladnost brskalnikov stopničko višje. Microsoft je zmagal v takratni bitki brskalnikov potem ko je bilo podjetje Netscape prodano AOL-u.

Kako je oblikovanje spletnih strani izgledalo v letih od 2001 do 2012?

Ob prehodu v novo tisočletje je internet počasi a vztrajno postal stalnica v življenju vsakega izmed nas. Skozi leta sta se spreminjala tako način dostopa kot tudi način rabe interneta. Posledično se je zato spremenilo tudi oblikovanje spretnih strani.

Moderni brskalniki

Po zaključku vojne med Internet Explorerjem in Netscape-om, je ponudba brskalnikov začela naraščati. Večina teh brskalnikov (npr. Firefox, Opera) je odprtokodnih, kar znatno skrajša čas med posameznimi različicami prav tako pa te odprtokodne izvedenke upoštevajo vse WWW standarde.

Novi standardi

Konzorcij WWW je v zadnjem času vpeljal veliko novih standardov, pod okriljem HTML5 standarda, kot so npr. html5, css3 in JavaScript. Pri našem podjetju redno spremljamo razvoj tehnologije na tem področju in skrbimo da dosegamo in spoštujemo vse moderne standarde WWW-ja.

design-tools-article

Orodja in tehnologije

Posamezne stopnje oblikovanja spletnih strani zahtevajo različna orodja. Teh orodij je več vrst in se često posodabljajo, zato je odgovornost na strani razvijalcev, da si pri svojem delu izbirajo ustrezna ter optimalno uporabna orodja. Tovrstna orodja vsebujejo pakete za grafično oblikovanje, urejevalnike za kodo, orodja za optimizacijo in vtičnike brskalnikom, ki služijo razhročevanju in poganjanju različnih testov. Nadvse pomembna je tudi dosledna implementacija varnostne zaščite, pripomočkov za testiranje dostopnosti, vse to v želji da se zagotovi varnost podatkov in se zadostijo vsi predpisani standardi ter priporočila.

Veščine in tehnike

Sposobni ustvarjalci spletnih strani morajo orati ledino na področju novih tehnologij. Splet se namreč hitro spreminja, dnevno prihaja do novostih, ki se jih moramo priučiti ter jih pri svojem delu ustrezno uporabljati, če želimo izdelati kakovosten izdelek po vseh obrtniških pravilih. Spodaj so navedeni določeni vidiki oblikovanja, ki jih pri našem delu dosledno upoštevamo.

Načrtovanje in marketing

Način oblikovanja internetne strani je odvisen od ciljnega trga oziroma uporabnikov, ki jim je stran namenjena. Poglavitnega pomena je da je ustvarjalec strani na tekočem s potrebami/trendi ciljne publike, da lahko potem ustvari dobro internetno stran. Sam izgled strani ter splošni vtis strani morata izžarevati tip uslug/izdelkov, ki jih trži podjetje, za katerega bo stran izdelana. Pri našem podjetju je ta korak neločljiv del izvedbenega procesa in ga vedno dodobra naštudiramo še preden se lotimo dejanske izdelave spletne strani, ker se vedno zadovoljimo le z najboljšimi rešitvami za naše stranke.

Razvoj uporabniškega vmesnika in interaktivno oblikovanje

S stališča uporabnika mora biti stran pregledna ter enostavna za uporabo in navigacijo. Intuitivnost uporabe je ključna za dober uporabniški vmesnik. To zagotovimo z logično razporeditvijo gradnikov, jasnimi in jedrnatimi navodili za uporabo in z ustreznim grafičnim oblikovanjem. Uporabnik mora znati uporabljati stran, četudi jo vidi prvič. Stran mora temeljiti na tej predpostavki, saj je nadvse pomembna tako za uporabnika kot tudi uslužbenca našega podjetja in je temeljni kamen oblikovanja na spletu. Talentiranost in motiviranost zaposlenih pri nas Vam zagotavlja, da bo Vašo stran znal uporabljati tudi čisti začetnik.

Postavitev strani

web-design-puzzleSmiselna in funkcionalna razporeditev posameznih elementov na internetni strani pomaga uporabniku pri lažji navigaciji po strani. Posamezni gumbi ali povezave do podstrani morajo biti konsistentni v njihovi postavitvi, izgledu ter občutku. V zadnjem času so se razvile nove tehnologije s področja postavitev strani, kot sta odzivni dizajn ter tekoči dizajn. S tekočimi postavitvami so posamezni gradniki internetne strani razdeljeni na več manjših podstrani, s čimer dosežemo, da se velikost strani prilagaja glede na napravo (pametni telefon, tablica, PC) s katero dostopamo do strani. Prednost odzivnega pa je implementacija številnih sodobnejših internetnih tehnologij kot so css3, html 5 ter JavaScript, s pomočjo katerih se spletna stran avtomatsko prilega v skladu s specifikacijami naprave. Tako lahko na primer skrijemo nekatere menije na manjši napravi kot je na primer telefon, a jo naredimo vidno na večjem, domačem računalniku. Razvoj sodobnih naprav (pametni telefoni, tablice) je internet približal širšemu krogu ljudi in s pomočjo tekočega in odzivnega oblikovanja lahko sedaj omogočimo nadvse priljudno uporabniško izkušnjo vsem obiskovalcem, ne glede na to s katero napravo do internetnih strani dostopajo. V našem podjetju se trudimo, da se ustvari vez z odjemalcem prek konsistentne predstavitve internetne strani ne glede na tip naprave, s katero dostopa do spleta. Internetne strani izdelane pri nas so zato nadvse funkcionalne in imajo izboljšano uporabniško izkušnjo glede na nekatere konkurente.

Tipografija

Ta se nanaša na pisavo, barvni nabor in velikost črk, ki se pojavijo na internetni strani. Najbolje je, če uporabimo le nekaj sorodnih in preverjenih pisav, kot pa da uporabimo vse pisave, ki so nam na voljo, saj se želimo izogniti problemom z različnim prikazovanjem strani pri uporabi različnih spletnih brskalnikov. Poleg tega so strani, ki so zasičene z raznovrstnim in nečitljivimi črkami nepregledne in praviloma grde. Pri nas smo na tekočem tudi s tem aspektom in imamo sestavljen seznam preverjenih, lepih pisav, ki nimajo problemov s prikazovanjem v različnih brskalnikih. Tako izdelana stran je torej uniformna čez cel nabor platform in brskalnikov.

Gibljiva grafika

Z dneva v dan narašča hitrost internetnih povezav. Z višanjem hitrosti in pasovne širine je zdaj možno na internetnih straneh prikazovati multimedijske vsebine, kot so razni videi in animacije. Če pa želimo zagotoviti optimalno izrabo teh elementov na strani, jih moramo vključiti na pravi način. Videi so lahko sedaj dejansko vgrajeni v internetno stran in za njihovo predvajanje ne potrebujemo več raznoraznih vtičnikov, ki pokvarijo uporabniško izkušnjo. Hitrost je drugi pomembni aspekt internetne strani, zato smo pri nas pozorni na uporabo najsodobnejših in preverjenih algoritmov za stiskanje multimedijskih vsebin, saj lahko stran znatno pohitrimo, brez občutnega padca kvalitete multimedijskih vsebin. Le te so na straneh seveda nadvse zaželene, vendar morajo biti izvedene profesionalno, če želite da je njihovo predvajanje nemoteno in hitro, zato Vam svetujemo da to delo prepustite nam.

Kvaliteta kode

code
Tekom izdelave spletne strani je vedno treba zagotoviti, da uporabljena programska koda zadosti najvišjim standardom s tega področja. To stran »pod pokrovom« napravi čitljivo, zviša pa se tudi prepoznavnost strani na iskalnikih (google, yahoo, najdi.si). Če je koda strukturirana ustrezno se lahko popravki za stran spišejo hitro, takisto pa se ob nadgraditvi dopiše manj kode in se ne posega preveč agresivno v že obstoječe elemente, torej lahko razvoj zastavimo bolj modularno. Programska koda za internetno stran se mora obvezno podrejati zakonom o avtorstvu ter ustrezati najvišjim standardom s tega področja. Pri nas imamo na voljo kader, ki ima bogate programerske izkušnje, tako da zagotavljamo kodo na visokem nivoju.

Znanja in strokovni kader

Ustvarjanje internetne strani je proces, v katerem je vključeno več strokovnjakov različnih področij. Najpomembnejša sta spletni razvijalec ter spletni oblikovalec. Prvi skrbi, da s pomočjo programiranja in uporabe ostalih programerskih prijemov zagotovi funkcionalno plat internetne strani, slednji pa je zadolžen za postavitev strani, izbiro črk ter barv. Ostali strokovnjaki, ki sodelujejo pri izdelavi spletne strani zajemajo grafične oblikovalce, pisce promocijskih materialov, pisce vsebin ter ekipo preizkuševalcev, ki pomagajo pri razvoju dobre uporabniške izkušnje. Sinergija tega raznovrstnega kadra je nujno potrebna, če želimo izdelati kakovostno spletno stran v vseh pogledih. V našem podjetju smo ponosni na naš kader in izkušnje ter zagnanost zaposlenih, vsak izmed teama ima točno določene zadolžitve, tako da lahko delo pri nas poteka nemoteno in hitro.

Naši najmočnejši aduti so profesionalnost, ki se kaže v odnosu do naših strank in držanju dogovorov in predpisanih rokov ter naša brezmejna vedoželjnost, ki zagotavlja da so strani izdelane pri nas zasnovane na modernih standardih in sodobnih spletnih tehnologijah.

Naslov

ISOMEDIA
Zgornji Prhovec 12a
1411 Izlake
Tel: 040 624 752
Splet: http://www.isomedia.si
Email: kontakt@isomedia.si