Priprava razpisne dokumentacije

Pridobivanje razpisnih sredstev

Uspešno pridobivanje razpisnih sredstev je lahko ključen element uspeha slehernega podjetja in organizacije. Dnevno je na voljo je veliko število razpisov s strani različnih domačih, evropskih in svetovnih institucij. V zavodu Isomedia vam ob izkušnjah naše strokovne ekipe pomagamo do uspešne prijave projekta.

Storitve aktivnosti zajemajo:

  • Iskanje ustreznih razpisov za željen projekt
  • Usklajevanje željenega projekta s pogoji prijave
  • Priprava in izdelava razpisnih besedil ter finančne konstrukcije
  • Iskanje virov sofinanciranja
  • Pridobivanje domačih in tujih partnerjev
  • Zbiranje potrebe dokumentacije
  • Prijava končne verzije projekta na razpis

Naslov

ISOMEDIA
Zgornji Prhovec 12a
1411 Izlake
Tel: 040 624 752
Splet: http://www.isomedia.si
Email: kontakt@isomedia.si