Upravljanje blagovne znamke

Upravljanje blagovne znamke

Pomembno vlogo pri poslovanju sleherne družbe ima zunanja podoba podjetja. Da bi se vaše podjetje približalo ciljem, ki ste si jih zadali, vam v zavodu Isomedia, z uporabo klasičnih in spletnih orodij poskrbimo za kvalitetno rast blagovne znamke.

Storitev upravljanja blagovne znamke je primerna tako za mala, srednja ter velika podjetja, največ izkušenj pa imamo z malimi ter novonastalimi podjetji, kjer je izziv tržnega pozicioniranja še toliko večji. Aktivnosti storitve zajemajo analizo blagovne znamke, tržno raziskavo ter izvedbo tržnega komuniciranja.

Naslov

ISOMEDIA
Zgornji Prhovec 12a
1411 Izlake
Tel: 040 624 752
Splet: http://www.isomedia.si
Email: kontakt@isomedia.si